โลโก้เว็บไซต์  1 สิงหาคม 2561 วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

1 สิงหาคม 2561 วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.
รองอธิการบดี หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา พระพิรุณทรงนาค และสวดมนต์ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมกับ นายกสมาคมศิษย์เก่า นายสำรวย รุจิระธนลักษณ์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นพุทธรักษาบริเวณ ทางเข้าศาลเจ้าพ่อพุทธรักษาเพื่อเป็นศิริมงคลในครั้งนี้ด้วย ต่อจากนั้นได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาประเภทต่างให้แก่นักศึกษาและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา