โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนาน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนาน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 ส.ค.61 รายการเช้านี้ที่น่าน พูดคุยในประเด็น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนาน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เชิญรับฟังได้ทาง สวท.น่าน FM 94.75 ทางออนไลน์ www.nan.prdnorth.in.th
Facebooklive สวท.น่าน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2112982482110350&id=1449655238443081ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา