โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์          ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมบิณฑบาต จากนั้นได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา ถวายความเคารพ นำพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองถวาย ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ตัวแทนนักศึกษากล่าวอาเศียรวาท ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจาหน้าที่ และบุคลากร ต่อมาทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวดำนาปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา และ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์การปลูกข้าวดำนา ณ บริเวณทุ่งนา ของมหาวิทยาลัยฯ

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา