โลโก้เว็บไซต์ พิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยปีนี้มีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๓๓๙ คน โดยพิธีการฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตได้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานฯ อย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนสำคัญ อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตร เมื่อบัณฑิตทุกคนมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ จึงจะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีต่อไป

ประมวลภาพความประทับใจ #1

ประมวลภาพความประทับใจ #2

ประมวลภาพความประทับใจ #3

ประมวลภาพความประทับใจ #4ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา