โลโก้เว็บไซต์ คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ  2 ประเภท  ได้แก่

               1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม   ต้องมีสถานะในปัจุบันเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

               2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา

ผู้ชนะจะได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร   

 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 รางวัล Popular Vote 1 รางวัล   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง http://url.ie/12jug และต้องตั้งชื่อผลงานพร้อมอธิบายแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง e-mail: ethics2561@ksp.or.th       


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา