โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบน้ำดื่มราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ส่งมอบน้ำดื่มราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบน้ำดื่มราชมงคลล้านนา แก่ พ.ท.บัณฑิต ชาวกันหา ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15 (ม.พัน 15) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา