โลโก้เว็บไซต์ ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 552 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานและให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 1 - 2 ซึ่งเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จาก มทร.ล้านนา น่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพร พูลยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์ กุมาร ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ธวัชชัย ซ้อนยนต์ ดร.วรรณวิภา คำมงคล อาจารย์คฑาวุธ แก้วบรรจง และอาจารย์ปกรณ์ สุนทรเวช บรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติบัตร<<< คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา