โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้า จำนวน 2,527 ราย ภาคบ่าย จำนวน 1,780 รวมทั้งสิ้น 4,307  ราย

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 # 1

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 # 2

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 # 3

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 # 4

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ล้านนา 28 สิงหาคม 2561 # 1

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ล้านนา 28 สิงหาคม 2561 # 2

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ล้านนา 28 สิงหาคม 2561 # 3

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ล้านนา 28 สิงหาคม 2561 # 4

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา