โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการ นวัตกรรมของนักศึกษา ในวันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการ นวัตกรรมของนักศึกษา ในวันพุธที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา