โลโก้เว็บไซต์ งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ หาญวงษา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทเรือใหญ่  (ทีมเรือแม่ป้อม เอ ราชมงคลล้านนา น่าน) พร้อมกับรับเงินรางวัลและธงชนะเลิส โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ เป็นผู้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ในงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2561 ในวันที่ ๒ – ๔ พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา