โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อได้กำหนดทิศทางการร่วมมือกันในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลง และข้อกำหนดร่วมกันในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา