โลโก้เว็บไซต์ ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ ระหว่าง มทร.ล้านนา น่าน กับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดย นายสุทธิจิตต์ จินตยานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาสังคม บ.ไฟฟ้าหงสา จำกัด นายแก้วดวงสอน สีหราช Section Manager Marketing & Corperatives นายนพวุฒิ บุญการิน Section Manager Farmland  Napoung Learning Center เพื่อให้เกิดความต่อเนืองและการขับเคลื่อนของงานทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา