โลโก้เว็บไซต์ โครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์ดร.สมชาติ หาญวงษา ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลากหลายกลุ่มเช่น กลุ่มปลูกพริก นำโดยนางทิฆัมพร กองสอน,กลุ่มส้ม,กลุ่มเงาะ,กลุ่มผัก ฯลฯ ทั้งนี้มีการบรรยายชี้แจงประเด็นต่างๆเริ่มจากหัวข้อกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรและสินค้าเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา