โลโก้เว็บไซต์ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 715 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๗.๐๐ น. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าทีนำโดย อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ ,อาจารย์กฤษณธ สินตะละ,อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง,นางสิริรัตน์ ต้นผล,นางจารุวรรณ อินทรทิพย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS Ms.Rainy นำต้นกฐินเข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) สมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิที่พักพระสงฆ์,สามเณร ๒) เพื่อสร้างห้องน้ำจำนวน ๑๐ ห้อง ๓) สมทบทุนกองทุนหมวกใบใหม่ใส่ใจป่าต้นน้ำน่าน ๔) ส่งเสริมประเพณีวัฒธรรมอันดีของพระพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป โดยพิธีเริ่มทำบุญตักบาตรในเวลา ๗.๐๐ น.พร้อมกับคณะศัทธาวัดโป่งคำ ต่อมาในเวลา ๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง ต่อจากนั้นประธานในพิธีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูณ แววบัณฑิต ได้กล่าวถวายผ้ากฐินและถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์จึงอุปโลกและอนุโมทนา ตามลำดับ/ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงมาน้อมนบและดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญพร้อมครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญให้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติ,นิพพานสมบัติ,ขอให้ท่านและครอบครัวจงประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา