โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครคนงานจ้างเหมารายเดือน แผนกพืชไร่-นา สาขาพืชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศ รับสมัครคนงานจ้างเหมารายเดือน แผนกพืชไร่-นา สาขาพืชศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครคนงานจ้างเหมารายเดือน แผนกพืชไร่-นา สาขาพืชศาสตร์

รายละเอียดคุณสมบัติคนงานจ้างเหมารายเดือน

ตำแหน่ง คนงานประจำแผนกพืชไร่-นา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน/เดือนละ 6,710 บาท

ดูแลพื้นที่พร้อมทั้งควบคุมการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่โดยมีเครื่องทุ่นแรง

(ปลูกข้าว,ใส่ปุ๋ย,ปลูกข้าวโพด และอื่นๆ)

ทำงานทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี

2. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถทำงานกลางแจ้งได้

3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. สามารถขับรถยนต์ได้

5. มีจิตใจดี มีน้ำใจ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สนใจสมัครได้ที่ สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา