โลโก้เว็บไซต์ การประกวดธิดาผ้าน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประกวดธิดาผ้าน่าน ประจำปี ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1509 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน)

ขอเรียนเชิญสุภาพสตรีสมัครเพื่อเข้าประกวด ธิดาผ้าน่าน ครั้งที่ 2

ประกวดในคืนวันที่ 30 มกราคม 2562 งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. - 25 ม.ค. 2562

หลักเกณฑ์การประกวดธิดาผ้าน่าน ครั้งที่ 2 <<< คลิ๊ก

ใบสมัครเข้าประกวดธิดาผ้าน่าน ครั้งที่ 2 <<< คลิ๊ก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา