โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดป่านันทบุรี รับบิณฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารกองบริหารทรัพยากรน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา