โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชม และร่วมกิจกรรม การแข่งขันขี่ม้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอเชิญชม และร่วมกิจกรรม การแข่งขันขี่ม้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายการแข่งขันขี่ม้างานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2

------------------
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาน่าน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน-ราชมงคล 
และชมรมคนฮักม้าน่าน

ประเภทการแข่งขัน
1.การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอ้อมถึง (Barrel racing)
2.การแข่งขันกีฬาขี่ม้าซิกแซก (Ziggzagg)
3.การแข่งขันกีฬาขี่ม้าระยะสั้น (Quarter mile)

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการแข่งขันและม้า
1.จำกัดเฉพาะม้าที่มีสมุดประจำตัวและอยู่ในจังหวัดน่านเท่านั้น โดยไม่จำกัดขนาด เพศ อายุ
2.ผู้ขี่ต้องเป็นสมาชิกชมรมคนอักม้าน่านหรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดน่าน
3.ผู้ขี่ม้าจะต้องขี่ม้า ม้าใดม้าหนึ่งเท่านั้น
4.ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องเข้ารับการแข่งขันทุกประเภท

 กฎกติกาการแข่งขันกีฬาขี่ม้าอ้อมถึง (Barrel racing)
1.ผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
2.การวิ่งผ่านถังโดยที่ไม่อ้อมถังและการวิ่งผิดรูปแบบ จะไม่ได้รับการบันทึกเวลา และถูกตัดสิทธิ์ไม่ผ่านการคัดเลือก 
3.ถ้าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ขี่หรือม้าไปโดนถัง แล้วทำให้ถังหลุดออกจากตำแหน่งเดิมหรือล้มลง จะถูกปรับเวลาเพิ่มอีก 5 วินาที
4.กำหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละรายไม่เกิน 1 นาที นับตั้งแต่เริ่มจับเวลา
5.ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสนามก่อนแล้วจึงค่อยจับเวลา
6.หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ทำการแข่งขันไปแล้ว ถ้าสนามเสีย จะต้องทำการปรับพื้นสนามให้กลับมาสมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มทำการแข่งขันต่อไปได้
7.ถังที่ใช้ควรทำมาจากโลหะ มีปลายปิดทั้งสองด้าน มีขนาด 55 แกลลอน และควรมีสีบนตัวถังอย่างน้อยที่สุด 2 สี
8.ผู้ที่เข้าแข่งขัน จะต้องสวมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสไตล์เวสเทิร์นทับไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย, กางเกงขายาวสไตล์เวสเทิร์นหรือกางเกงยีนส์, หมวกคาวบอย และรองเท้าบู๊ทคาวบอย
9.ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายตามข้อ 8 ให้เรียบร้อยก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที และลากยาวไปจนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด

 กฎกติกาการแข่งขันกีฬาขี่ม้าอ้อมถึง (Ziggzagg)
1.ผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
2.การวิ่งรอบแรก วิ่งตรงไปอ้อมเสาสุดท้ายแล้วซิกแวกกลับมาแล้วกลับไปอีกรอบ แล้ววิ่งตรงเข้าเส้นชัยการวิ่งซิกแซกโดยไม่อ้อมเสาและการวิ่งผิดรูปแบบ จะไม่ได้รับการบันทึกเวลา และถูกตัดสิทธิ์ไม่ผ่านการคัดเลือก 
3.ถ้าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ขี่หรือม้าไปโดนเสา แล้วทำให้เสาล้ม จะถูกปรับเวลาเพิ่มอีก 5 วินาที
4.กำหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละรายไม่เกิน 1 นาที นับตั้งแต่เริ่มจับเวลา
5.ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสนามก่อนแล้วจึงค่อยจับเวลา
6.หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ทำการแข่งขันไปแล้ว ถ้าสนามเสีย จะต้องทำการปรับพื้นสนามให้กลับมาสมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มทำการแข่งขันต่อไปได้
7.เสาที่ใช้ควรทำมาจากโลหะ มีจำนวน 6 เสา และควรมีสีบนเสาอย่างน้อยที่สุด 2 สี
8.ผู้ที่เข้าแข่งขัน จะต้องสวมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสไตล์เวสเทิร์นทับไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย, กางเกงขายาวสไตล์เวสเทิร์นหรือกางเกงยีนส์, หมวกคาวบอย และรองเท้าบู๊ทคาวบอย
9.ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายตามข้อ 8 ให้เรียบร้อยก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที และลากยาวไปจนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด

 กฎกติกาการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระยะสั้น (Quarter mile)
1.ผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
2.การวิ่งผ่านลู่วิ่งรอบสนาม จำนวน 2 รอบ ถ้าไม่วิ่งตามลู่และการวิ่งลัดสนาม จะไม่ได้รับการบันทึกเวลา และถูกตัดสิทธิ์ไม่ผ่านการคัดเลือก 
3.ถ้าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ขี่หรือม้าไปโดนเชือก แล้วทำให้เชือกขาดออกจากตำแหน่งเดิมหรือเสาล้มลง จะถูกปรับเวลาเพิ่มอีก 5 วินาที
4.กำหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละรายไม่เกิน 4 นาที นับตั้งแต่เริ่มจับเวลา
5.ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสนามก่อนแล้วจึงค่อยจับเวลา
6.หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ทำการแข่งขันไปแล้ว ถ้าสนามเสีย จะต้องทำการปรับสนามให้กลับมาสมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มทำการแข่งขันต่อไปได้
7.ฟางที่ใช้ควรมีสีสันต์ มองเห็นได้ชัดเจน
8.ผู้ที่เข้าแข่งขัน จะต้องสวมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสไตล์เวสเทิร์นทับไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย, กางเกงขายาวสไตล์เวสเทิร์นหรือกางเกงยีนส์, หมวกคาวบอย และรองเท้าบู๊ทคาวบอย
9.ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายตามข้อ 8 ให้เรียบร้อยก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที และลากยาวไปจนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด

 รางวัลการแข่งขันทุกประเภท
รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ
– ถ้วยรางวัล
- เงินรางวัล 2000 บาท
- เกียรติบัตร 
- โปโลไทน์ 
- รางวัลเกษตร (ไข่)
 รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ 
- เงินรางวัล 1500 บาท
- เกียรติบัตร 
- โปโลไทน์ 
- รางวัลเกษตร (ไข่)
 รางวัลที่ 3 
- เงินรางวัล 1000 บาท
- เกียรติบัตร 
- โปโลไทน์ 
- รางวัลเกษตร (ไข่)
รางวัลชมเชย ม้าทุกตัวที่เข้ารับการแข่งขันและไม่ได้รางวัล 1-3 
- เกียรติบัตร 
- โปโลไทน์ 
- รางวัลเกษตร (ไข่)

    กิจกรรมการแข่งขันขี่ม้า งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2 << คลิ๊ก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา