โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 14 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

        ในช่วงเช้าเวลา 05.50 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารณ์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย จากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 14 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และในเวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร วางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบิตร รัชการที่ 9 และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2561 

ประเภทนักศึกษาด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม น.ส.ชนาพร  อ้วนทนะ มทร.ล้านนา น่าน  

ประเภทนักศึกษาด้านทักษะผู้นำ น.ส.ศศิภา  ชุมภูธิมา มทร.ล้านนา น่าน

ประเภทนักศึกษาด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม น.ส.ศุภกานตร์  ล้ามนะลา มทร.ล้านนา น่าน

ประเภทศิษย์เก่าด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นายสำรวย  รุจิระธนลักษณ์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา