โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ BRIC Program 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ BRIC Program 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทุกพื้นที่ (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมดเขตรับสมัคร : 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาว์โหลดเอกสาร >>>

          1. กำหนดการโครงการ
        2. รายละเอียดการรับสมัคร
        3. ใบสมัคร 
        4. หนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 

แบบรายงานตัวไปแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย (BRIC – Program 2019)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา