โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ของแต่ละคณะ หลักสูตร โดยเริ่มจากสาขาอุตสาหกรรมเกษตรคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและสาธิตการทำน้ำมัลเบอรี่ เยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของสาขา จากนั้นเข้าชมบ้านวิถีไทยปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนแบบพอเพียงเช่นน้ำยาเอนกประสงค์ การทำแชมพู สบู่ ครีมทาหน้า และน้ำกระเจี๊ยบ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ท่านนางกองสี มะนีพอน ผู้อำนวนการวิทยาลัยลาวนานาชาติ ได้ร่วมพูดคุยด้านการเรียนการสอนกับนักศึกษา ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมสาขาประมง และสาขาสัตว์ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ความสนใจในด้านสาขาไฟฟ้า ระบบวงจร ระบบแอร์ และโรบอท จากนั้นได้เยี่ยมชมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีนักศึกษาจากแขวงอุดมไซ สปป.ลาว เรียนอยู่ ต่อมาได้เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เป็นลำดับสุดท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา