โลโก้เว็บไซต์ ผลงานดีเด่นนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผลงานดีเด่นนักศึกษา


พ.ศ. 2564

yesนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 NSC 2021 หมวดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

.............................................................

พ.ศ. 2563

yesนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบคัดเลือกภาคเหนือ โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 8 (Cabling Contest 2020)”

.............................................................

yes โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

yes นักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม "หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน"

yes 4 th DIGITAL HEALTH ANNUAL CONFERENCE 2018 INOVATION FOR eHEALTH  

yes การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3

yes ทีมเรือ แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน

yes แข่งขันวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2

yes งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

yes รางวัลพิเศษการออกแบบยอดเยี่ยม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา