โลโก้เว็บไซต์ 18 มี.ค. 66 บรรยากาศซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

18 มี.ค. 66 บรรยากาศซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนา น่านบรรยากาศซ้อมใหญ่ วันที่ 18 มี.ค. 2566 พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
     บรรยากาศซ้อมใหญ่ วันที่ 18 มี.ค. 2566  พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับวันนี้เป...