โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2565 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2565
วันที่ 20 มีนาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทกำนัน ผู...