โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการ...