โลโก้เว็บไซต์ 24 ก.พ. 65 ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

24 ก.พ. 65 ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนา น่านแผนกบริการวิชาการ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ณ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ นางสาวปราณี มะโนวร หัวหน้า...