โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-22 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-08-22

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 รายการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
อังคาร 22 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 รายการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน 1. รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) >> อ่านต่อ


รายละเอียดการแข่งขันทั้ง 9 รายการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
อังคาร 22 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการแข่งขันทั้ง 9 รายการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
อังคาร 22 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดน่าน (Young Public and Private Collaboration : YPC) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


NCSA เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2023
อังคาร 22 สิงหาคม 2566 / ข่าวบริการ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ IT และเกียรติบัตรผู้ที่สนใจสามารถจัดทีม 3 คน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม การเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันราง เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงาน
อังคาร 22 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการการเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันราง เพื่อยกร่างมาตรฐานการเชื่อมซ่อม ตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แมน ตุ้ยแพร่ หัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบราง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบราง มทร.ล้านนา (ดอยสะเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5