โลโก้เว็บไซต์ 2023-10-05 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-10-05

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน และศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) เข้าเยี่ยมชมการบริหารงาน-การจัดการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลน่าน
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ ผู้บริหารศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการจัดการด้านต่างๆ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่ของโรงพยาบาลน่าน โดย นายแพทย์กนก พิพัฒน์เวช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเยี่ยมชมและแนะนำการออกแบบและการใช้งานอาคาร ตามแผนแม่บทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานใน... >> อ่านต่อ


การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ระหว่างหน่วยงานราชการและสถานศึกษา
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมปกกิจไชยสถาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน      การลงนามครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดมาตรการในการค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดอันดับ THE Impact Ranking แก่คณะกรรมการดำเนินงาน
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

   งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับ THE Impact Ranking” ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย SDCS 1-17 พร้อมตัวชี้วัด วิธีการคัดเลือกและเตรียมข้อมูล รวมถึงการกรอกข้อมูลเข้าระบบ แก่คณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการขับเคลื่อนกระบวนการแสดงสถานะของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทหน้าที่ต่... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ที่ https://sat.rmutl.ac.th/page/entrance-2567 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4