โลโก้เว็บไซต์ 2023-12-15 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-12-15

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมหารือข้อราชการ ความร่วมมือต่างๆ และสวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ (รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว (รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน) และ นางนลัทพร คูหา (ผู้อำนวยการกองการศึก... >> อ่านต่อ


การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การรับนักศึกษาพิการ 1. ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และต้องแสดงตนให้มหาวิทยาลัยทราบ 2. ผู้พิการสามารถเข้าศึกษาโดยจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้พิการให้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสมของประเภทความพิการและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 4. การสมัครเรียน ผู้พิการ/ผู้ปกค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2