โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมหารือข้อราชการ ความร่วมมือต่างๆ และสวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมหารือข้อราชการ ความร่วมมือต่างๆ และสวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ (รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว (รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน) และ นางนลัทพร คูหา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) เข้าพบ นายธวัช ชุนเคลือบทอง (ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน) เพื่อหารือข้อราชการ ความร่วมมือต่างๆ และสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ณ ศาลจังหวัดน่าน