โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-20 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-20

อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมEV ไทย-จีน
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีการขนส่งหนานจิง (Nanjing vocational institute of transport Technology, NJITT)  เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธาณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Training Seminar และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นัก... >> อ่านต่อ


สวพ. มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ที่ได้รับทุน วช.
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐนรี ทองดีพันธ์ สังกัด บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 จากแหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2