โลโก้เว็บไซต์ 2024-06-12 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-06-12

มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที ❝THE Impact Rankings 2024❞ ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ
พุธ 12 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

มทร. ล้านนา ผงาดบนเวที ❝THE Impact Rankings 2024❞ ครองอันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคลทั่วประเทศ ด้าน SDG1: No Poverty, SDG 2: Zero Hunger และ SDG17: Partnership for the Goals อีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจ ❝มุ่ง❞  ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 12 มิถุนายน 2567 Time Higher Education  ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ THE Impact ranking 2024  ซึ่ง มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 6 SDG โดยได้คะแนนรวม 47.3/ 100 ถูกจัดอันดับในกลุ่ม 1,001-1,500... >> อ่านต่อ


ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน
พุธ 12 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 มิถุนายน 2567 หน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา (Execution Body : EB) มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา ทีมยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในมิติการพัฒนาต่างๆกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเยี่ยมชมการทอผ้าในลวดลายต่างๆ ของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือผสมผสานอัตลักษณ์ท้อง... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3