โลโก้เว็บไซต์ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ 16-24 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ 16-24 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) รวมถึง เกิดการประสานงานการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมแสดงผลงานด้านการเกษตรด้วยการเปิดฐานเรียนรู้ การจัดแสดงการประกวดพืช สัตว์ การเผยแพร่และสร้างเครื่อข่ายทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ แสดงแปลงสาธิต การจำหน่ายผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ ผลงาน / นวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมจากเครือข่าย องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย