โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


      อาจารย์ นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่งานช่างไฟฟ้าและโซล่ารูฟ บุคคลากรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 25 คน ได้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก หลักสูตร "การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง)" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนำสามารถไปประยุกต์ใช้ในสายงานของตนเองต่อไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.66 โดยว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ วังงอน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด


ภาพ-ข่าว โดย; อ.บุญญฤทธิ์ วังงอน