โลโก้เว็บไซต์ เชิญรับฟังแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

เชิญรับฟังแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ในโอกาสวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) ภายใต้กิจกรรม JAPAN- ASEAN BRIDGES Event Series กำหนดจัดการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) สาขาเคมี Professor Roger D. Komberg จาก School of Medicine, Stanford University, United States ในหัวข้อ "The end of disease? - The extraordinary developments in biomedicine and the
implications for humanity" ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ได้ทั้งในรูปแบบ On-site โดยกรุณาลงทะเบียนตาม QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือ ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤสจิกายน 2566 และรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting ID: 973 4392 7940 โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 

ลงทะเบียนร่วมงานที่นี่ https://cmu.to/Nobel-Registration ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2566