โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 8 “JSAT Journal Vol.4 No.2 July – December 2023 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 8 “JSAT Journal Vol.4 No.2 July – December 2023

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) “JSAT Journal No.2 July – December 2023"  โดยมีจำนวน 7 เรื่องได้แก่

1. Trichoderma: Biology, ecology and Trichoderma-plant and Trichoderma-pathogen interactions 
Payungsak Rauyaree* and Tassanaporn Tadsakorn J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (2): 1-4
 
2. Adsorption of methylene blue dye onto the natural liquid sugars-based carbon: Kinetic and thermodynamic
Atit Wannawek*, Yanee Keereeta, Pongthep Jansanthea, Watee Panthuwat, Tanongsak Sassa-deepaeng, and Pusit Pookmanee
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (2): 5-21
 
3. Influenced factors for cotton dyeing process with mangosteen leaf extract
Waranya Tharawatchruk, Pat Pranamornkith, Supinan Janma, Watee Panthuwat, Narit Funsueb and Tanongsak Sassa-deepaeng*
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (2): 22-30
 
4. Accuracy of genomic breeding values estimated from simulation of the dairy cattle population of northern Thailand
Sirijanya Aryuman*, Nattaphon Chongkasikit, Chirawath Phatsara, Saowaluck Yammuen-art, Krasit Vasupen, Chot Rachwicha and Chalermporn Jirapanyalert
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (2): 31-38
 
5. Effect of extraction time on the amounts of neurotransmitters and amino acids in chicken essence
Sauwanit Wutthikrairat, Yi-Chen Chen, Patcharaporn Tinchan, Arsooth Sanguankiat and Sasitorn Nakthong*
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (2): 39-45
 
6. Effect of ozone micro-nano bubbles on longan shelf life extension
Panadda Kidtuengkun*, Preuk Choosung, Parinyawadee Sritontip and Chiti Sritontip
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (2): 46-52
 
7. Effects of humic acid on growth and development of melon in nutrient solution culture
Pimrumpa Samran*, Parinyawadee Sritontip and Chiti Sritontip
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (2): 53-57
 
โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Full Print และ Online article ผ่านทางลิงก์  http://jsat.rmutl.ac.th หรือ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความภาคภาษาอังกฤษ ในประเภทบทความวิจัย (Research Article) และ บทความปริทัศน์ (Review Article) โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ใน JSAT จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ทางเว็บไซต์  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/index