โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) จาก ห้องประชุมการบูร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม

     นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการฯ ในวาระเพื่อพิจารณา ประเด็น “จังหวัดน่าน สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสมุนไพร” มีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ขอบคุณภาพ/ข่าว : สื่อสารองค์กรสาธารณสุขน่าน