โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ NAS Grooming ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ NAS Grooming ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวนบุคลากรบรรจุใหม่ ปี 2567 (สายวิชาการ / สายสนับสนุน)

ข้าร่วมโครงการ New Academic Staff (N.A.S. Grooming) ประจำปี 2567

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่   ตั้งแต่ วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2567


กิจกรรมโครงการ

enlightenedNAS Grooming 1 : Idea & Tools (มีนาคม 2567)

- เครื่องมือ ระเบียบวิธีวิจัย ร่วมกับการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน

- ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

- การใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม

- การเผยแพร่ผลงาน

enlightenedNAS Grooming 2 : Idea Proposal (เมษายน - พฤษภาคม 2567)

- ฝึกปฏิบัติการร่างข้อเสนอโครงการ

enlightenedNAS Grooming 3 : Full Proposal (มิถุนายน - กรกฎาคม 2567)

- เตรียมความพร้อมยื่นข้อเสนอโครงการ


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เป็นบุคลากรที่บรรจุในปี 2567 จากทุกคณะ/พื้นที่
  • เป็นบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน


การดำเนินงานโครงการ : โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์) 

ภายใต้ โครงการการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้วยกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณ : กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2567