โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-02-21

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน      โดยการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ NAS Grooming ประจำปี 2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวนบุคลากรบรรจุใหม่ ปี 2567 (สายวิชาการ / สายสนับสนุน) เข้าร่วมโครงการ New Academic Staff (N.A.S. Grooming) ประจำปี 2567 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) จาก ห้องประชุมการบูร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3