โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

     โดยการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน เวลา 09.00 – 17.00 น. และงานเลี้ยงตอนเย็น เวลา 18.00-21.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน)