โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์สู่แวดวงวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์สู่แวดวงวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ และ อาจารย์ณัฐพล วิชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน  ในโอกาสผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานสู่แวดวงวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสามารถนำผลงานไปประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ในอนาคต ภายใต้งานวิจัย...
     1. ผลของการเติมถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดินสำหรับปลูกฟ้าทะลายโจร
     2. การศึกษาและออกแบบระบบการให้น้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร