โลโก้เว็บไซต์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดน่าน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วิทยาลัยชุมชนน่าน , วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยตัวแทนทั้ง 5 สถาบัน ได้ประชุมหารือ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

     โดยการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน เวลา 09.00 – 17.00 น. และงานเลี้ยงตอนเย็น เวลา 18.00-21.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน)

Download เอกสารการประชุม ครั้งที่ 2/2567 >> Click
- สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 23 ก.พ. 67
- กำหนดการ
- ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
- ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
- ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเปตอง
- ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
- ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- LOGO กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา น่าน