โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ดำเนินโครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18 ณ ร.ร.บ้านน้ำโจน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ดำเนินโครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18 ณ ร.ร.บ้านน้ำโจน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


โครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18 ณ ร.ร.บ้านน้ำโจน

          เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมออกค่ายครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยทางคณาจารย์และชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของรากฐานที่ดีทางการศึกษาควรเริ่มต้นจากโรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข และสร้างนักศึกษาครูอุตสาหกรรมให้มีจิตอาสา ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทำงานโดยนักศึกษา และเข้าถึงชุมชน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้กับนักศึกษาผู้จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

           ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาครูอุตสาหกรรม จึงต้องออกไปเผชิญกับสถานการณ์จริง โดยมีการใช้ความรู้ด้านต่างๆที่ตนเองได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ตนสังกัด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้กับเยาวชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษาให้การศึกษาที่เท่าเทียมกับการศึกษาในปัจจุบัน โดยภายในกิจกรรมนั้นมีการพัฒนาซ่อมแชม ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่ชำรุดเสียหายปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้เหมือนเดิม เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย


"สุขใดเล่าจะเท่ากับการเป็นผู้ให้...เราจะเป็นครูมืออาชีพมิใช่แค่มีอาชีพครู"

แล้วพบกันในปีต่อไปกับ...โครงการกิจกรรมชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก