โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นพิษ PM2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นพิษ PM2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นพิษ PM2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า ณ บ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

     จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่