โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวง อว. ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวง อว. ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน และ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

     การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวง อว. ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา อว.ส่วนหน้า , หน่วยงานในสังกัด อว. , ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เกี่ยวกับประเด็นการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ต่อไป