โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวด โครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล Agri Plus Award 2024 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวด โครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล Agri Plus Award 2024

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้บริษัท มิวท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่สากล (Agri Plus Award 2024)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1x_DgUi-yxc3gpfp3ORPmvdtdYbVGrZZd/view?usp=sharing

สมัครออนไลน์ การประกวดสินค้า Agri Plus Award 2024 ได้ที่ https://forms.gle/G7T9PSrXNgW86RjE8 และสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก  Call Center 08 9519 5666

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการ นายขวัญ ชโลธรพิเศษ โทร 091 010 7565 อีเมล jackmute@gmail.com

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้