โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร ในงาน “ The 1st International Agricultural Forum ” Neo-Regional Development on Biodiversity and Agriculture Sustainability | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร ในงาน “ The 1st International Agricultural Forum ” Neo-Regional Development on Biodiversity and Agriculture Sustainability

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร ในงาน "The 1st International Agricultural Forum" Neo-Regional Development on Biodiversity and Agriculture Sustainability ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน
     โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร "The 1st International Agricultural Forum" Neo-Regional Development on Biodiversity and Agriculture Sustainability ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน