โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day"  ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) เพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน อาคารสถานที่ราชการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามตลอดจนดูแลรักษาทัศนียภาพให้ที่สวยงามตลอดทั้งปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

  • วันที่ 4  มิถุนายน 2567
  • วันที่ 1  กรกฎาคม 2567
  • วันที่ 5 สิงหาคม 2567
  • วันที่ 2 กันยายน 2567
  • วันที่ 1 ตุลาคม 2567
  • วันที่  4 พฤศจิกายน 2567
  • วันที่ 2 ธันวาคม 2567

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม facebook.com/rmutl.fanpage