โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-01 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-01

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “Big Cleaning Day”
พุธ 1 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “Big Cleaning Day” โดยมีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประชุมติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1
พุธ 1 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ได้จัดประชุมหารือคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้า รวบรวมข้อมูล และเตรียมความพร้อมการประชุมร่วมกับ มทร.ล้านนา ในการติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พุธ 1 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day"  ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) เพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร ในงาน “ The 1st International Agricultural Forum ” Neo-Regional Development on Biodiversity and Agriculture Sustainability
พุธ 1 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร ในงาน "The 1st International Agricultural Forum" Neo-Regional Development on Biodiversity and Agriculture Sustainability ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน ... >> อ่านต่อ


จิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
พุธ 1 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. คณาจารย์และบุคลากร จิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567      โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี เป็นกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5