โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ได้จัดประชุมหารือคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้า รวบรวมข้อมูล และเตรียมความพร้อมการประชุมร่วมกับ มทร.ล้านนา ในการติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน